Độc quyền nhóm-Oligopoly

Độc quyền nhóm là gì (Oligopoly)

Độc quyền nhóm là một cấu trúc thị trường của nhóm nhỏ các công ty thông lĩnh thị trường ở đó các công ty này không thể bị loại bỏ bởi các công ty khác. Tỉ lệ tập trung nắm giữ thị phần của nhóm này là lớn nhất. Độc quyền là chỉ có một công ty thống lĩnh thị trường, song lũng đoạn (duopoly) là tình trạng chỉ công ty thống lĩnh kiểm soát thị trường hoặc độc quyền nhóm có hai công ty. Nhóm độc quyền phải vừa đủ để kiểm soát các công ty khác.

thecitizenvietnam.com
oligopoly
ảnh-image: Internet
  • Độc quyền nhóm: các công ty thông lĩnh thị trường , công khai hoặc thể hiện ngầm, có thể thay đổi giá cả hàng hóa để nằm trên các quy luật cung cầu
  • Kinh tế, pháp luật, công nghệ kỹ thuật có thể giải quyết hay duy trì độc quyền
  • Vấn đề độc quyền là “tiến thoái lưỡng nan” gần như các công ty đang có xu hướng này
  • Chính phủ khuyến khích hoặc không khuyến khích độc quyền
  • Những công ty đa ngành nghề thường tìm đến “vận động hành lang” từ chính phủ để được hưởng lợi

Bản chất của Độc quyền nhóm

Trong lịch sử đã ghi nhận độc quyền nhóm những ngành nghề: dầu mỏ, đường sắt, sản xuất bánh(lốp) xe, chuỗi kinh doanh gốm sứ, cung ứng điện. Độc quyền nhóm có thể làm ảnh hưởng đến pháp luật và kinh tế triệt hạ các đối thủ mới, giảm sức sáng tạo, tăng giá. Độc quyền nhóm lũng đoạn giá thị trường, thỏa thuận cạnh tranh không lành mạnh. Hoặc dưới tác động của một công về giá hơn là bản chất thị trường. Lợi nhuận mang đến cao hơn là phải cạnh tranh lành mạnh

Điều kiện để Độc quyền nhóm hình thành

Để tồn tại nó liên quan đến chi phí sản xuất cao, pháp luật bảo trợ( cấp giấy phép kinh doanh hoặc hạn chế cấp giấy) các nền tảng ứng ụng để có được nhiều khách hàng như truyền thông xã hội. Công ty công nghệ và thương mại đã phải thay đổi điều kiện để sống: thành lập công ty ngoại vi, ví dụ sử dụng dịch vụ gia công sản xuất đề ảnh hưởng đến giá sắt thép. Không gian thiết lập cài đặt ứng dụng, Microsoft là mục tiêu hướng đến khách hàng sử dụng thông qua Google Doc và Google đã hỗ trợ chi phí cho dịch vụ tìm kiếm doanh nghiệp của Microsoft.

thecitizenvietnam.com
oligopoly
ảnh-image: twitter

Tại sao Độc quyền nhóm vẫn tồn tại

Tại sao lại như vây, vì các công ty muốn có lợi ích chung hơn là phải cạnh tranh về giá, thương thảo không cạnh tranh đáng lẽ phải thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Các công ty thường tìm cách tránh xảy ra sự thay đổi giá sử dụng biến pháp “vòng trăng” (tăng giảm chi phí, cắt giảm sản lượng) để làm ảnh hưởng giá thị trường. Một cách khác sẽ được đến thay đổi giá từ các công ty lớn dẫn đến các công ty khác đồng loạt tăng giá theo.

Điều cốt lõi là các công ty phải đối mặt là các đối thủ có xu hướng thúc đẩy hợp tác độc quyền. Nếu các công ty ngồi lại với nhau sẽ kiểm soát cung ứng và giá, họ sẽ tạo ra một sự ổn định cho riêng họ.

Các nhà lí luận đã đưa ra một viễn cảnh, “trạnh thái tiến lùi” . Khi giá cả và lợi ích được cân bằng không một ai muốn phá bỏ nhóm lợi ích “học thuyết toán học Nash” cho độc quyền nhóm. Độc quyền nhóm thành công do thỏa thuận của các nhóm hoặc điều kiện, pháp luật, mối quan hệ chiến lược giữa các thành viên tạo ra các biện pháp khắc chế đối thủ.

Cần lưu ý vấn đề sự duy trì độc quyền nhóm và quan hệ kéo theo giữa người mua, người bán định hình phương thức thanh toán trong “thế lưỡng nan” do cuộc chơi cứ tiếp tục xoay vòng. Kết quả nhiều nhân tố tạo cơ sở phát triển kinh tế bằng cách hạn chế “thế lưỡng nan” như đảm bảo thực hiện hợp đồng, kiện văn hóa, quy tắc có qua- có lại, chính sách công bằng, thiết lập một Độc quyền nhóm có lợi cho xã hội

Chính phủ giải quyết độc quyền nhóm thông qua luật chống phá giá, đầu cơ. Nếu hiện tượng đó xảy ra thì và được hậu thuẫn từ chính phủ. OPEC một ví dụ điển hình kiểm soát giá và không bị chính phủ kiểm soát. Trong nền kinh tế thị trường, Độc quyền nhóm có xu hướng được chính phủ bảo trợ thông qua “vận động hành lang” để có pháp luật chấp thuận, thậm chí là cơ quan giám sát chính phủ.

Dịch: (LMN)

What is an Oligopoly?

https://www.investopedia.com/terms/o/oligopoly.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *