Nhật Bản: Tăng thuế không giúp giảm gánh nặng nợ công

Nội các Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách chính phủ cao kỷ lục cho năm tài chính 2020, bắt đầu từ tháng 4 năm sau.

Hồi tháng 10, chính phủ tăng thuế tiêu dùng để tăng nguồn thu nhưng vẫn không đủ để giảm đáng kể phát hành trái phiếu mới.

ảnh: NHK

Dự thảo ngân sách với tổng số tiền khoảng 102 nghìn tỷ yên, tương đương 940 tỷ đôla Mỹ. Như vậy là trong 2 năm liên tiếp dự thảo vượt qua mức 100 nghìn tỷ yên.

Trong đó, 35 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 328 tỷ đôla Mỹ, là dành cho an sinh xã hội. Đây là con số cao kỷ lục.

Chi phí cho y tế và chăm sóc người cao tuổi tiếp tục tăng do xã hội Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng. Một phần ngân sách sẽ được sử dụng cho chương trình miễn phí giáo dục sau phổ thông đối với những gia đình có thu nhập thấp cũng như miễn phí các dịch vụ giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ.

Nguồn thu từ thuế dự kiến sẽ đạt khoảng 63 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 580 tỷ đôla Mỹ, nhờ tăng thuế tiêu dùng. Đây cũng là mức cao kỷ lục.

Khoảng 1/3 tổng thu ngân sách vẫn sẽ từ phát hành trái phiếu mới, tiếp tục đặt gánh nặng lên nợ công.

Theo NHK

nguồn: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/205849/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *