Singapore: Cuộc chiến ngân hàng điện tử

Singapore đang mở cửa cho lĩnh vực ngân hàng cải cách cho vay tín dụng điện tử có thể vươn ra các nước Đông Nam Á và Jack Ma và Grab đang xin giấy phép kinh doanh.

Các ngân hàng truyền thống bị thử thách bởi các nhà cạnh tranh online cung cấp các dịch vụ tố hơn tiếp kiệm và lãi suất tốt hơn, họ không cần phải chi quá nhiều tiền để mở các cơ sở chi nhánh.

Cho vay online ở thị trường Singapore một trong những trung tâm tài chính tự do và năng động bậc nhất khu vực trong hai thập kỉ đã mở đường cho lĩnh vực này theo bước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản, Hong Kong…

Photo: Reuters / Edgar Su

Với hầu hết người trưởng thành ở các thành phố đã sử dụng dịch vụ tài chính, các công ty được cấp giấy phép thường sử dụng cổng thông tin trung gian từ chính phủ vươn ra khu vực trong khi còn rất nhiều khách hàng chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

“Cần xem xét, điều chỉnh lại tình hình lúc này, chúng ta đang nói đến những thay đổi cấp tiến” Lawrence Loh, giáo sư đại học quốc gia Singapore National University of Singapore Business School.

“Singapore là trung tâm bệ phóng của Đông Nam Á”

Nhóm 21 nhà đầu tư đang tranh nhau xin 05 giấy phép cho vay online theo Ngân hàng trung ương Singapore thông báo tháng trước.

Có cả Alibaba của Trung Quốc đang mở rộng thị trường ra khỏi Trung Quốc, đang tìm kiếm liên doanh với ông lớn lĩnh vực vận chuyển của Singapore là Grab và công ty truyển thông lớn nhất khu vực Singtel.

Một công ty cạnh tranh xin giấy phép khác là V3 Group, đối tác của công ty trò chơi Razer và chuỗi siêu thị.

Thách thức mô hình cũ

Hai trong số giấy phép sẽ được cung cấp toàn bộ các dịch vụ ngân hàng tín dụng, cho phép cho vay tín dụng, trong khi ba giấy phép còn lại cung cấp các dịch vụ ngân hàng bình thường – giới hạn cho vay tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giấy phép sẽ công khai thông báo công ty nào được cấp vào tháng 6 và hoạt động vào đầu năm 2021

Các nhà quan sát nói chính phủ Singapore xem xét kỹ lưỡng không giống các giấy phép khác cấp ngay lập tức, một sự thay đổi lớn đối với Singapore nơi các ngân hàng truyền thống như DBS và UOB đã giới thiệu các dịch vụ điện tử trước đó.

Nhưng tương lai sẽ có thể bị tác động rất lớn nếu dịch vụ tín dụng online được mở rộng ra khu vực hơn 600 triệu người, nơi được thúc đẩy kinh tế và nhiều người kết nối internet lần đầu tiên thông qua smartphones.

Cơ hội rất lớn khi gần 75% dân số Đông Nam Á không có tài khoản ngân hàng theo báo cáo của Google, công ty đầu tư Singapore Temasek và công ty tư vấn Bain & Company.

98 triệu người có tài khoản ngân hàng nhưng sử dụng tất cả dịch vụ ngân hàng, trong khi hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ nhu cầu vốn rất lớn.

Lĩnh vực cho vay này trong khu vực sẽ tăng lên 5 lần khoảng 110 tỷ đô la năm 2025.

Kết nối với toàn cầu giờ rất nhanh, cơ sở hạ tầng 5G trong 5 năm tới sẽ thúc đẩy thay đổi công nghệ số.

“Đây là thay đổi cơ bản mô hình cũ của các ngân hàng, đặc biệt là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thế hệ trẻ”.

Có thể rất khó để mở rộng quy mô ra khu vực nơi mà chính phủ các nước tư duy bảo vệ thị trường trong nước trước các công ty nước ngoài.

Những các nhà phân tích nói các quy định phải đảm bảo tháo dỡ các rào cản để cạnh tranh, trong khi Loh đến từ NUS tin vào tương lai tươi sáng ” mọi người nhanh chóng thích nghi”

Dịch:–LMN–

Opportunities in Singapore digital bank battle

Singapore is opening up its banking industry to digital lenders in a reform that could shake up the sector across Southeast Asia, with Chinese billionaire Jack Ma and ride-hailer Grab among those seeking licences.

Traditional banks are being challenged by a new generation of online-only competitors that can offer better savings and borrowing rates, as they don’t need to spend money on overheads such as physical branches.

The introduction of digital lenders into the Singaporean market heralds the biggest liberalization of the financial hub’s banking sector for two decades, and follows similar moves in the United States, Britain, Japan and Hong Kong, among others.

With most adults in the city already having access to financial services, firms awarded licences are likely to use the city-state as a gateway to the wider region, where many consumers still lack bank accounts.

“It’s a total reconfiguration of the terrain – we’re talking about radical changes,” Lawrence Loh, a professor at the National University of Singapore Business School, told AFP.

“Singapore is the launchpad for Southeast Asia.”

An eclectic group of 21 applicants are vying for five digital banking licences, Singapore’s central bank and financial regulator said this month.

They range from Alibaba founder Ma’s online platform Ant Financial, as it ramps up efforts to expand outside China, to a consortium that includes Southeast Asian ride-hailing behemoth Grab and the region’s biggest telecom player, Singtel.

Other bidders are Asia’s biggest massage chair maker, V3 Group, and an alliance featuring computer gaming firm Razer and a supermarket chain operator.

‘Challenging old models’

Two of the licenses will be for full banking operations, allowing holders to take deposits from consumers, while three will be for “wholesale” banking – which limits a lender to mostly dealing with small and medium-sized enterprises.

The winners will be announced in June, with operations starting in 2021, the Monetary Authority of Singapore said.

Observers say the overhaul is unlikely to spark immediate, dramatic changes in Singapore itself – where traditional banks such as DBS and UOB have already introduced digital services.

But the future impact could be massive if the new online lenders expand across a region of more than 600 million people, which is home to booming economies and where many are getting access to the internet for the first time via smartphones.

The opportunities appear huge – nearly a third of people in Southeast Asia still do not have bank accounts, according to a report by Google, Singapore investment firm Temasek and business consultancy Bain & Company.

Another 98 million individuals own bank accounts but have insufficient access to financial services, while millions of small and medium-size businesses are in need of funding, the report said.

And it projected digital lending in the region would rise five-fold to $110 billion by 2025.

The rollout worldwide of ultra-fast, 5G smartphone infrastructure over the next five years is also expected to accelerate the digital transformation, said Rajiv Biswas, Asia Pacific chief economist at IHS Markit.

“This is fundamentally challenging the old business model of retail banks, particularly in competing for the business of younger generations,” he told AFP.

There could be difficulties in expanding across a region where some governments have traditionally sought to shield domestic banks from foreign rivals.

But analysts say regulators have gradually been removing barriers to competition, while Loh from NUS saw a bright future for digital lending, saying: “People are very quick to adapt.”

“E-commerce, online supermarkets, food delivery — they are all done online.”

SOurce: asiatimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *