Hàn Quốc bàn tính áp thuế 20% giao dịch tiền ảo.

Bộ Kinh Tế và Tài Chính Hàn Quốc đã yêu cầu các văn phòng thuế xem xét lại các mức thu nhập từ nguồn thu này.

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ xem xét áp thuế 20% từ nguồn thu kiếm được từ giao dịch tiền ảo, theo bản báo cáo bằng tiếng Anh tờ Thời báo Hàn Quốc(Korea Times)

Bộ Kinh Tế và Tài Chính Hàn Quốc đã yêu cầu các văn phòng thuế xem xét lại các mức thuế

Dự thảo luật mới sẽ được trình vào đầu tháng khi Hàn Quốc đang soạn thảo luật cải cách thuế từ lợi nhuận tiền ảo, theo báo Cointelegraph.

Các nhà quan sát kỳ vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ xếp khoản thu nhập này là”thu nhập khác” không phải là nguồn thu chính. Thu nhập khác bao gồm trợ giảng, trúng vé số và đoạt giải.

Rất rõ ràng, việc đánh thuế là cầp thiết và được định hình từ thasng12 năm ngoái, đơn vị tiền ảo được sử dụng chính ở Hàn Quốc là Bithumb thông báo xem xét lại chính sách quản lý thuế đối với hơn $68.9 triệu đô la chưa có luật định.

Dịch: –LMN–

Xem thêm: https://www.thecitizenvietnam.com/tintuc/blog/category/kinh-te-economy/

South Korea mulls 20% cryptocurrency tax

The Ministry of Economy and Finance has reportedly ordered its income office to review the matter

There is a growing expectation that the South Korean government will impose a 20% tax tax on gains derived from cryptocurrency trading, according to a report in the English-language daily Korea Times.

The Ministry of Economy and Finance has reportedly ordered its income office to review cryptocurrency taxation.

News of the proposed rate follows reports earlier this month that South Korea is drafting a tax regime for profits made from trading cryptocurrencies, Cointelegraph reported.

Some observers have speculated that the government may categorize gains obtained through cryptocurrency trading as “other income” and not capital gains. The other income category also includes gains made from lectures, lottery purchases and prizes.

The need for clarity on crypto taxation came into sharp focus at the end of December, when major local cryptocurrency exchange Bithumb announced that it was considering administrative litigation over an $68.9 million tax bill that it believes has no legal basis.

Source: asistimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *