Campuchia thử nghiệm tiền ảo (tiền điện tử)

Ngân hàng quốc gia Campuchia vừa thử nghiệm loại tiền ảo (tiền điện tử) gọi là Bakong.

Đơn vị tiền tệ ảo của ngân hàng trung ương và được thử nghiệm ở Campuchia tháng 7 năm ngoái. Cea Serey, thống đốc ngân hàng trung ương Campuchia nói hệ thống mới sẽ hoạt động đảm nhận 1/4 thanh khoản hệ thống tiền tệ(thay vì dùng tiền mặt). Bakong sẽ là “cổng thanh toán quốc gia của Campuchia”

“Bakong sẽ đóng vai trò trung tâm trong lĩnh vực thanh toán ở Campuchia cùng một nền tảng giao dịch tiền điện tử, sẽ là phương thức thanh toán với nhau liên quan đến các hệ thống tín dụng ngân hàng, thậm chí sẽ có thể thanh toán vượt biên giới thông qua hệ thống Bakong”

Không giống các hệ thống tiền ảo khác, Bakong gần như là hệ thống được ngân hàng quốc gia ủng hộ. Ví tiền ảo sẽ liên kết tài khoản ngân hàng người sử dụng tương tác tiền ảo với tiền thật. Hệ thông hỗ trợ giao dịch nhanh chóng không cần thời gian xác thực trong khi đó hệ thống dữ liệu ngân hàng trung ương đã báo giao dịch được thực hiện.

Đây là sự thay đổi nhỏ đối với các hệ thống tiền ảo trước đó và công nghệ Blockchain. Campuchia trước đó đã đưa ra các yêu cầu đối với việc cấp giấy phép kinh doanh tiền ảo, cấp giấy phép lần đầu tiên có vào tháng 8 năm 2018.

Trong một vài trường hợp, sử dụng các dịch vụ do ngân hàng trung ương cung cấp người dùng giao dịch sử dụng chuỗi xác nhận để được thông qua.

Các Cảnh Báo

NBC giống hầu hết các ngân hàng trung ương khác cũng đã cảnh báo nguy cơ đương đầu với tiền tệ của các công ty tư nhân.

Năm 2018, Campuchia đã báo cáo về dự án gọi là Entapay. Vào thời điểm đó, đề xướng nhằm thay thế vị trí của dịch vụ như VISA.

Tuy nhiên, dự án đã thất bại khi không đạt được gì mới sau hơn 2 năm. Mặt dù ban đầu được sự ủng hộ của chính phủ. Cả NBC, Uỷ ban An Ninh và Trao Đổi từ chối sự liên quan đến dự án này.

Xem thêm: https://www.thecitizenvietnam.com/tintuc/blog/category/kinh-te-economy/

Dịch:–LMN–

Cambodia launching digital payments platform

The National Bank of Cambodia’s new digital currency is called Bakong.

It’s effectively a central bank digital currency (CBDC) and was launched on a trial basis throughout Cambodia in July. Chea Serey, director-general of the National Bank of Cambodia (NBC), said the new system will be operational within the current fiscal quarter, Cointelegraph reported. Serey described Bakong as “the national payment gateway for Cambodia.”

Serey said, “Bakong will play a central role in bringing all players in the payment space in Cambodia under the same platform, making it easy for end-users to pay each other regardless of the institutions they bank with. Eventually, we hope to allow cross-border payment through the Bakong system too.”

Unlike most blockchain-driven cryptocurrencies, Bakong is a closed system that’s backed by banking authorities. A software wallet is linked to each user’s bank account for them to more easily interact with hard currency. The system supports real-time transactions while the National Bank of Cambodia stores centralized records tracking where the money goes.

This is a bit of an adjustment to Cambodia’s previous course on cryptocurrency and blockchain technology. The country had previously issued requirements for a cryptocurrency business license – a Cambodian crypto exchange became the first such licensed business in August 2018.

In any event, the at-scale use case of a national bank granting its users the ability to transact with each other using blockchain verification seems likely to accelerate adoption.

Crypto warning

The NBC, like most other central banks, has issued warnings about the risks associated with dealing in private virtual currencies, Bitcoinist reported.

Back in 2018, reports emerged of a Cambodian crypto project called Entapay. At the time, proponents touted the payment medium as a replacement for payment services like VISA in the country.

However, the project apparently failed to take off with no new developments reaching the crypto news circle in over two years. Despite initial reports of government backing for the project, both the NBC and the Securities and Exchange Commission of Cambodia have denied such endorsements.

SOurce: asiatimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *