Cập nhật tình hình 04/02: 425 người chết và 20,438 ca nhiễm bệnh .

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tâm dịch bùng phá có 13,522 ca nhiễm bệnh và hiện tại đã có 425 người chết trường hợp mới nhất ghi nhận người tử vong ngoài Trung Quốc là Phillipine.

Ngày 03/02:Số người chết đã lên 361 đã tăng thêm năm 57 ngườiTổng số có 17,205 ca nhiễm bệnh .

Ngày 02/02, Thông báo chính thức từ Trung Quốc đã có thêm 2,590 ca nhiễm vi rút Corona tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tâm dịch bùng phát, nâng số người chết lên con số 304 và hơn 14,000 người bệnh tại Trung Quốc

Ngày 31/01:Số người chết đã lên 213 và 9,692 ca nhiễm bệnh .

Theo reuters