Một Công ty Nhật Bản đưa ra trị số tiền ảo

Một công ty tư vấn hàng đầu ở Nhật Bản Viện Nghiên cứu Nomura đã đưa ra đề xuất tạo ra cơ quan thông tin để tạo ra chỉ số giá trị tiền ảo.

Thoe buổi hợp báo ngày 29/01, chỉ số có tên NRI/IU Crypto-Asset Index chỉ số tài sản ảo và dùng để sử dụng cho các tổ chức tài chính, Chỉ số dựa trên dữ liệu được thu thập trên nền tảng MVIS và dữ liệu tiền ảo CryptoCompare, theo báo Cointelegraph đưa tin

Một website đã giải thích chỉ số có ý nghĩa được sử dụng toàn cầu bằng tiền Đô la Mỹ và Yên Nhật. Chỉ số để tạo ra cho các nhà đầu tư Nhật Bản nhận thức với những gì họ có được tại nội địa và tìm giả pháp trách nhiệm.

NRI/IU Crypto-Asset Index được tạo cân bằng hằng tháng, để định hướng các hoạt động định trước gói tài sản ảo và sẽ có thể giao dịch bằng Đô la Mỹ và Yên Nhật trên nền tảng NRI. Bao gồm Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ether (ETH), Litecoin (LTC) và XRP. IU CEO

Akihiro Niimi bình luận: “nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư đang đóng góp vào sự phát triển quỹ tài chính tài sản ảo, cũng như đa dạng sản phẩm như chỉ số tài chính sẽ thu hút thêm nhiều đầu tư thay thế”

Chỉ số kiểm duyệt trên Website tính theo ngày là 33.91%, tính theo năm 104.86% và mỗi ba năm là 2,2211.26 %.

NRI là dịch vụ tiếp thị tài chính liên kết của Nhật Bản của tập đoàn Nomura Holdings, với chuỗi công nghệ blockchain cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản tiền ảo. Tháng 10 2019, Nomura Holdings và Line đã liên minh tập trung vào công nghệ blockchain.

Tháng 5 năm 2018, Nomura đã giới thiệu dịch vụ đại diện tiền ảo trong hệ thống ngân hàng của họ, Nhằm mục đích giải quyết quan điểm “các biện pháp an toàn” đang ngăn cản cách quản lý tài sản theo phương thức truyền thống từ xây dựng cho đến sản xuất ô tô.

Tiền ảo ngày càng trở nên được công nhận rộng rãi là tài sản chính thống, số lượng các công ty tăng nhanh và phát triển dẫn đến sự giao động về giá cả. Theo tờ báo Cointelegraph, công ty tiền ảo Thụy Sỹ Amun AG đưa ra sản phẩm cho phép người dùng đổi tiền ngược lại từ Bitcoin trên sàn Swiss Exchange SIX

Trong khi vẫn còn ý kiến nhu cầu phái sinh tiền ảo rất rõ rằng, đặc biệt từ các số liệu đã cho thấy. Ít hơn một tháng, các hợp đồng Bitcoin trên sàn giao dịch ảo quốc tế trên nền Bakkt rất ảm đạm không có một hợp đồng trong hơn 11 ngày .

Dịch:–LMN–

Leading Japanese consulting firm Nomura Research Institute (NRI) has partnered with cryptocurrency investment solution provider Intelligence Unit (IU) to launch a tradable cryptocurrency index.

According to a press release published on January 29, the new index’s name is NRI/IU Crypto-Asset Index and it is meant for use by financial institutions. The index also draws data from crypto index platform MVIS and major cryptocurrency data platform CryptoCompare, Cointelegraph reported.

The dedicated website explains that the index is meant to cover global crypto markets in US dollars and Japanese yen by tracking the largest cryptocurrencies. The index was designed for Japanese institutional investors with consideration of local availability and custody solutions.

The NRI/IU Crypto-Asset Index is rebalanced monthly and tracks the performance of a pre-defined basket of crypto assets and will be tradable in dollars and yen on NRI’s platform. The index includes Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ether (ETH), Litecoin (LTC) and XRP. IU CEO

Akihiro Niimi commented on the launch: “Strong demand from institutional investors is contributing to the growth of crypto-asset funds, and well-diversified products like index funds are attractive as alternative investments.”

Backtested performance statistics shown on the website claim that the year-to-date performance is 33.91%, the one-year performance is 104.86% and the three-year return is 2,211.26%.

NRI is an affiliate of Japanese financial services giant Nomura Holdings, which has embraced blockchain technology and offers several services related to crypto assets. In October 2019, Nomura Holdings and popular Japanese messaging app Line announced a final capital alliance agreement focused on blockchain technology.

In May 2018, Nomura rolled out cryptocurrency custodial services at its banks. The custody service aimed to address a perceived shortage of “safekeeping solutions” which were preventing traditional asset managers from building investment vehicles in the crypto ecosystem, according to Nomura.

As cryptocurrencies become ever-more-widely recognized as an asset class, an increasing number of firms are developing derivatives giving exposure to their price fluctuations. As Cointelegraph reported last week, Swiss cryptocurrency financial firm Amun AG launched an exchange-traded product giving investors inverse exposure to Bitcoin on leading Swiss Exchange SIX.

Still, while many claim that there is a clear demand for cryptocurrency derivatives, recent statistics may show otherwise. Little more than a month after their launch, Bitcoin options contracts on the Intercontinental Exchange’s digital asset platform Bakkt appear to have seen sluggish uptake, with no new trades occurring over the past 11 days.

Sources: asiatimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *