Danh sách chặn kiểm dịch Tp Hồ Chí Minh

Hiện tại do tình hình dịch bệnh phức tạp nên thành phố Hồ Chí Minh đã đặt các chốt kiểm soát dịch trên toàn địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *