Khối Euro Zone chuyển 748 triệu Euro cho Hy Lạp

Theo Reuters ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng bộ tài chính khối này đồng ý vào hôm thứ ba giải ngân số tiền 748 triệu cho Hy Lạp theo thỏa thuận tiếp tục quá trình cải tổ tài chính của Hy Lạp.

” Các điều kiện cần thiết đã được xác nhận giải ngân khỏan nợ cho chính sách cắt giảm chi tiêu công” trích từ thông cáo báo chí.

Khoản tiền trên từ lợi tức trái phiếu của chính phủ Hy Lạp do ngân hàng trung ương châu Âu trả lại cho Athen nếu các cải cách được tiếp tục sau khi các bảo lãnh nợ kết thúc.

–LMN–

Euro zone agrees to transfer 748 million euros to Greece

BRUSSELS, June 11 (Reuters) – Euro zone finance ministers agreed on Thursday to release a transfer of 748 million euros to Greece in recognition of the country’s continued progress with agreed reforms, the ministers said in a statement.

“The necessary conditions are in place to confirm the release of the third tranche of policy-contingent debt measures,” the statement said.

The money comes from profits from Greek bond portfolios held by euro zone central banks that the euro zone had agreed to give back to Athens if reforms are continued after the last bailout ended. (Reporting by Jan Strupczewski)

Source: Reuters