Ấn Độ nói Trung Quốc tăng quân số tại biên giới vi phạm thỏa thuận

Bộ trưởng bộ ngoaij giao Ấn Độ nói Trung Quốc đã triển khai thêm số lượng lớn quân và vũ khí khu vực biên giới vùng núi vi phạm thỏa thuận song phương và dẫn đến bạo lực vào tháng này làm 20 binh sĩ Ấn Độ hy sinh.

” Vấn đề chính là từ đầu tháng Năm Trung Quốc đã huy động thêm lực lượng vũ khí thêm tuyến phòng thủ (LAC)” phát ngôn viên Anurag Srivastava thuộc bộ ngoại giao phát biểu tại cuộc hợp báo ở New Delhi , tuyến biên giới thực chiếm LAC đã được quốc tế công nhận.

” Đây không phải là điều khoản đi kèm theo thỏa thuận song phương” theo thỏa thuận song phương 1993 hai bên duy trì tình trạng giới hạn triển khai binh lính tại khu vực biên giới.

–LMN–

India says China amassed troops along border in violation of agreements

NEW DELHI (Reuters) – India’s foreign ministry on Thursday said that China has deployed large numbers of troops and weapons along a mountainous border, in violation of bilateral agreements and leading to a clash this month in which 20 Indian soldiers were killed.

“At the heart of the matter is that since early May the Chinese side had been amassing a large contingent of troops and armaments along the LAC,” ministry spokesman Anurag Srivastava said in a briefing in New Delhi, referring to the Line of Actual Control, the de facto border.

“This is not in accordance with the provisions of our various bilateral agreements,” he said, including a 1993 treaty that dictates that both sides will maintain limited border deployments.

Sources: reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *