(19/11)Liên tục phát hiện gian lận bầu cử. Ngày càng nhiều chứng cứ mới.

Cập nhật bầu cử Mỹ 2020(19/11). Ngày càng nhiều chứng cứ mới được phát hiện, cứ cách nhật và vài tiếng lại có nhiều chứng cứ được phanh phui.

Bang Georgia lại phát hiện thêm một lô phiếu chưa được ghi vào nữa là tính tổng là 3 lô(cho đến 19/11 giờ Việt Nam). Dường như các sai phạm này đã được nhiều người tiên đoán ra nhưng quy mô của nó ngày càng lớn, mọi người dân cũng hiểu rõ đây là kỳ bầu cử gian lận lịch sử lớn nhất từ trứơc đến nay bị phát hiện. Và tất nhiên số phiếu bầu cho Donald J. Trump vẫn nhiều hơn và đang tăng lên theo từng ngày.

Ông David Shafer Chủ tịch đảng cộng hoà ở bang Georgia đã thông báo trên Twiiter rằng

Trong đó có những lô phiếu Joe Biden đạt tỷ lệ bầu đến 99,9% mức khó tin, so với các nhà độc tài khác đây là kết quả không tưởng vì chỉ có các nhà độc tài mới đạt số phiếu như vậy.

Bang Georgia phát hiện một lô phiếu. Trong đó bầu cho Biden 10.707 và bầu cho Donald J. Trump 13. Với tỷ lệ 99,9%

Một nhân viên kiểm soát phiếu đếm lại đã khám phá ra tại quận Dekalb. Một bó phiếu ghi Biden 10,707 và 13 cho Trump, nghi ngờ cách biệt lớn đã yêu cầu đếm phiếu lại. Ngày lập tức đã ghi lại biên bản để xác nhận điều tra.

Với các chứng cứ này sẽ rất hiệu quả để tổng thống Trump kiện lên Tối Cao Pháp Viện