Luật Sư cuả ông Trump Giuliani công bố các luận cứ

Đội ngũ pháp lý của ông Trump dẫn đầu bởi luật sư Rudy Giuliani đã có một cuộc họp báo công khai vào trưa ngày 19/11. Họ đã công bố 9 điểm mấu chốt của vụ kiện này:

1. Các Quan sát viên của Đảng Cộng Hoà bị đưa ra ngoài, những phiếu đếm khi không có quan sát viên là vô hiệu theo Hiến Pháp

2. Các tiểu bang thân Đảng dân chủ đã áp dụng luật bầu cử bất bình đẳng giữa các quận hạt Dân Chủ và các quận hạt Cộng Hoà. Người thuộc khu vực quận hạt của Dân Chủ đã được phép sửa phiếu vắng mặt không hợp lệ còn người Cộng Hoà thì không được.

3. Phiếu của các cử tri khiếm diện đã bị các đảng viên Dân Chủ điền thay, khi cử tri đến phòng phiếu thì phát hiện phiếu của họ đã bị bầu rồi.

4. Các quan chức trong uỷ ban bầu cử đã được yêu cầu sửa ngày phiếu muộn và chấp nhận hết những phiếu không hợp lệ nếu nó bầu cho đảng Dân Chủ.

5. Các phiếu bầu cho ông Biden được nhân bản hoặc được cho chạy nhiều lần qua máy.

6. Các phiếu bầu khiếm diện ở Wisconsin đã được chấp nhận mà không có đơn từ cử tri trước đó, đồng nghĩa với phiếu ảo.

7. Phiếu bầu nhiều hơn cử tri ở một số khu vực thuộc Michigan và Wisconsin.

8. Máy và phần mềm bỏ phiếu có liên quan đến George Soros và nhà cầm quyền Venezuela.

9. Truyền thông đã vi phạm Hiến Pháp và cướp đoạt quyền lực nhà nước khi cố ý tuyên bố người người chiến thắng trong cuộc bầu cử dù chưa có kết quả chính thức.

Luật sư Giuliani cũng cho biết số phiếu biến đổi sẽ nhiều gấp đôi so với biên độ cách biệt giữa ông Trump và ông Biden. Có một số đội nhóm độc lập không nằm trong chiến dịch cũng đã phát đơn kiện chính quyền tiểu bang và gặp một số trở ngại từ toà tiểu bang.•Thượng viện vẫn đang điều tra về cái laptop của Hunter Biden. Đảng Cộng Hoà ở Michigan đã công bố thư luận tội thống đốc tiểu bang Gretchen Whitmer. Quận hạt Floyd bang Georgia sa thải giám đốc uỷ ban bầu cử khi các phiếu chưa đếm liên tục được tìm thấy.

Source: Hai Le

Sponsor: Chjêm