Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ, phân bổ thẩm phán đặc trách khu vực mới.

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ( hay Tối cao pháp viện) theo quy định pháp luật Hoa Kỳ đã phân công các thẩm phán đặc trách khu vực trên toàn lãnh thỗ Hoa Kỳ như sau:

 • Khu vực quận Columbia – Chánh án Tối Cao Pháp Viện John G. Roberts
 • Khu vực số 1 – Thẩm phán Stephen Breyer
  ( Các bang Maine, Massachusetts, New Hampshire, Puerto Rico, Rhode Island)
 • Khu vực số 02 – thẩm phán Sonia Sotomayor, (Bang Connecticut, New York, Vermont)
 • Khu vực số 03 – Thẩm phán Samuel A. Alito,(Bang Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Virgin Island)
 • Khu vực số 04-Chánh Án John G. Roberts (Bang Maryland, North Carolina, South Carolina, West Virginia, Virginia)
 • Khu vực số 05 – Thẩm phán Samuel A. Alito (Bang Louisiana, Mississippi, Texas)
 • Khu vực số 06 – Thẩm phán Brett M. Kavanaugh, (Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee)
 • Khu vực số 07- Thẩm phán Amy Coney Barrett (Bang Illinois, Indiana, Wisconsin)
 • Khu vực số 08 – Thẩm phán Brett M. Kavanaugh (Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota)
 • Khu vực số 09 -Thẩm phán Elena Kagan (Bang Alaska, Arizona, California, Guam, Hawaii, Idaho, Oregon, Montana, Nevada, Northern Mariana Islands, Washington)
 • Khu vực số 10 – Thẩm phán Neil M. Gorsuch (các bang Colorado, Kansas, New Mexico, Oklahoma, Utah, Wyoming)
 • Khu vực số 11 – Thẩm phán Clarence Thomas (Các bang Alabama, Florida, Georgia)
 • Tòa Án Liên Bang – Chánh Án John G. Roberts
ảnh BBC

Trong đó có 3 thẩm phán được Tổng thống Trump bổ nhiệm là Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coner Barret. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có một tổng thống bổ nhiệm được 3 thẩm phán tối cao đó là ông Trump.

Chjêm