Hạ viện bang Pennsylvania hủy kết quả bầu cử

Ngày 28/11(giờ VN) Quốc hội bang Pennsylvania xem cuộc bầu cử gian lận, không công nhận và hủy kết quả bầu cử. Trước những chứng cứ rõ ràng đanh thép được công bố và cung cấp từ đội Luật sư Trump, Quốc hội bang Pennsylvania nhanh chóng ra thông báo không công nhận kết quả bầu cử. Sau đó cũng đã gửi yêu cầu đến Quốc hội liên bang về nghị quyết này.

Điều này dẫn đến không chỉ khiến ông Biden mất 20 phiếu cử tri đoàn mà còn có đủ 270 phiếu cũng không thắng bởi cuộc bầu cử gian lận. Nhưng quan trọng hơn nó tác động đến các các tiểu bang khác đang tranh chấp pháp lý kiện tụng về bầu cử và dân Mỹ sẽ nhận thức rõ hơn và cẩn trong hơn khi nghe truyền thông thổ tả định hướng người đọc. Từ đó ủng hộ ông Trump nhiều hơn.

Hàng loạt quốc hội tiểu bang đang chuẩn bị điều trần và sắp điều trần với đội luật sư của Trump. Điều đó làm bất ngờ với rất nhiều người đang theo dõi sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến nước Mỹ và toàn cầu. Đa số người dân nghĩ sau khi kiện các tiểu bang không thành, thì đơn sẽ lên Tối cao pháp viện liên bang như kỳ bầu cử 2020, mà không liên quan đến quốc hội các tiểu bang.

Vai trò Quốc hội tiểu bang là nơi công nhận kết quả bầu cử của tiểu bang, bầu cử tri đoàn để hợp lại thủ đô Washonton bầu Tổng thống. Nó chiếm một vai trò quan trọng nhất trong cơ chế bầu cử Mỹ

Source: https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/CSM/showMemoPublic.cfm?chamber=H&SPick=20190&cosponId=32628&mobile_choice=suppress&fbclid=IwAR36ewbRTpcs2kYSdVDon9uwlJadlXaJ7Q1471w9Ug7u41yVzUMTZhmimuM