Sắc lệnh Hành Pháp của Ông Trump dự đoán gian lận bầu cử từ năm 2018.

Trong sắc lệnh ký ngày 12 tháng Chín năm 2018, Tổng thống Trump đã dự đoán có gian bầu cử từ 2 năm trước tránh bị nước ngoài đã lợi dụng các chính sách Mỹ để gây phương hại cho Mỹ, vì vậy, dù không có những hành vi rõ ràng nào được phát hiện xác nhận chính thức từ nước ngoài, thì các điều lệnh sau đây cũng sẽ được thi hành. Hai điều quan trọng được thecitizen nêu ra và điều khác đã được lượt bỏ bớt:

Điều 1. Nội trong 45 ngày, giám đốc Tình báo Quốc gia phải thu thập thông tin từ mọi nguồn và đánh giá mọi khía cạnh sâu xa nhất, lên danh sách mọi cá nhân và tập thể tại Mỹ cũng như chính quyền nước ngoài đã cố ý can thiệp bầu cử Mỹ, kể cả việc tài trợ gián tiếp hoặc uỷ quyền. Giám đốc Tình báo Quốc gia phải cung cấp đánh giá này và thông tin này cho Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Ngân khố, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.

Tiếp theo, từ khi nhận được báo cáo này, Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa tiếp tục điều tra toàn diện về mức độ liên quan của nước ngoài tới các ứng cử viên, tới việc can thiệp vào cơ sở hạ tầng (máy móc, thiết bị…), bao gồm luôn việc truy cập vào dữ liệu, tiết lộ dữ liệu, đe doạ tiết lộ dữ liệu, thay đổi nội dung dữ liệu… sau đó lập hồ sơ và trình tổng thống. Được phép đính kèm theo các khuyến nghị để sửa chữa và khắc phục, cũng như đề xuất các biện pháp mà chính phủ Mỹ nên thi hành khác với các khoản lệnh trừng phạt ở điều 2 và điều 3…

Điều 2.
Những đối tượng nước ngoài sau đây bị chính phủ Mỹ đóng băng hoặc tịch biên tài sản ở Mỹ:

  • Kẻ tài trợ cho gian lận bầu cử trực tiếp hoặc gián tiếp, che giấu hoặc đồng loã với gian lận bầu cử.
  • Kẻ nhận tài trợ để làm các việc ở mục trên.
  • Kẻ làm việc cho tổ chức gian lận bầu cử hoặc kẻ bị kiểm soát mà tham gia quá trình tổ chức bầu cử gian lận.

Điều 3:
Cấm cung cấp mọi dịch vụ tín dụng của Mỹ cho những người nước ngoài tham gia vào gian lận bầu cử…

Điều 6:
Cấm nhập cảnh vào Mỹ những người nước ngoài có liên quan can thiệp bầu cử.

Điều 8:
(Giải thích các thuật ngữ)
Cơ sở hạ tầng bầu cử: bao gồm cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri, máy bỏ phiếu, thiết bị lập bảng biểu quyết và thiết bị truyền kết quả bầu cử…

———

Sắc lệnh hành pháp này đã chứng minh, cho thấy một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo của ông Donald Trump cho việc chế tài can thiệp bầu cử từ nước ngoài

Tất cả những vấn đề như thao túng dữ liệu, máy bỏ phiếu, truyền dữ liệu ra nước ngoài, truy cập dữ liệu và mã nguồn… đều đã được tổng thống Trump nói đến đích danh không sót một thứ gì.

Bằng việc ký sắc lịnh này và vẫn để cuộc bầu cử này diễn ra y như kiểu gian trá của cánh tả đang làm, tổng thống Trump không nhắm tới việc ngăn chặn không cho nó xảy ra, mà cái ông nhắm tới là chế tài những kẻ tổ chức ra việc gian lận.

Trong sắc lịnh này, có một chi tiết khác, đó là điều 2 và điều 3, không nhắc tới chế tài bằng nhà tù, mà bằng kinh tế 100%. Như vậy, khi soạn sắc lệnh, ông cũng đã nhắm đến đối tượng sẽ bị trừng phạt là ai. Một kẻ siêu giàu có thể không sợ nhà tù, vì những có tiền đủ mua sự biệt đãi trong tù, nhưng nếu lệnh này cho phép chính phủ trưng thu gia sản thì sau đó bên công tố tiếp tục khởi tố dễ dàng hơn.

Mặt khác, lệnh cũng nhắc tới quan chức chính phủ nước ngoài, những kẻ đang trú ẩn tài sản ở Mỹ và ở các ngân hàng đối tác của Mỹ, tất cả đều có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã tài trợ cho mấy dự án bầu cử công nghệ trị giá hàng trăm triệu đô, và đều đem phiếu về cho Biden tại những nơi mà nó tài trợ. Tiền này từ đâu, có yếu tố nước ngoài không. Vẫn phải đợi điều tra.

Mặt khác, việc Powell xác nhận Dominion có trung tâm máy chủ ở Frankurt, và Dominion truyền dữ liệu tới đó, cũng đã đủ điều kiện để Giám đốc Tình báo và Tổng chưởng lý vào cuộc như điều 1.

Nguyên văn Anh ngữ sắc lệnh

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/?fbclid=IwAR2i3rEg9MD2FzVm1A5hUiUY5RIcdDBlAqtp07wzYuTYW8T8uQ2BPX-PBDg

Trích dẫn nguồn: Facebooker Hai Le.