Bang Georgia kiểm phiếu lần thứ 3 đối chiếu chữ ký.

Bang George kiểm phiếu lần 3, ông Brian Kemp đảng cộng hòa, là Thống đốc bang Georgia. Ông Kemp được ông Trump tin tưởng sẽ giám sát gian lận bầu cử để ông Trump và 2 thượng nghị sỹ cộng hòa trúng cử.

Ông Kemp thống đốc bang Georgia sau khi xem xong bằng chứng điều trần ở Thượng viện bang này do ông quản lý thì cũng đã thay đổi chiều gió đề nghị kiểm tra chữ ký trên phiếu bầu trong lần kiểm phiếu lần 3.

Ông Kemp và quốc vụ khanh tiểu bang đang bị luật sư Lin Wood và Powell tố cáo tội tham nhũng khi dùng tiền tiểu bang 107 triệu đô để mua máy đếm phiếu của Dominion. Cả hai người Lin Wood và Sidney Powell họ nói Kemp gian trá và đã bán mình cho đảng dân chủ.