Tối Cao Pháp viện xem xét phán quyết Certiorari

Certiorari là từ một từ Latin có nghĩa là “để được thông báo đầy đủ hơn” hoặc “phải được thực hiện nhất định liên quan đến.”

Một mệnh lệnh do một hoặc tòa án “phúc thẩm” cao hơn để xem xét quyết định được phán quyết Tòa án cấp dưới đối có những bất thường trong quá trình xét xử hoặc thủ tục tố tụng.

Certiorari phải được yêu cầu bằng cách gửi một Đơn Yêu Cầu (Writ of Certiorari) lên Tối cao Pháp Viện (Tòa án Tối cao). Một bản kiến ​​nghị cho phán quyết Certiorari đòi hỏi số phiếu thuận của ít nhất bốn thẩm phán Tòa án Tối cao.

Trước năm 1891, Tòa án Tối cao đảm nhận trách nhiệm phúc thẩm các vụ án do Tòa án địa phương đã tuyên án. Lãnh thổ Hoa Kỳ mở rộng và số bang tăng lên, hệ thống tư pháp liên bang ngày càng phúc tạp số vụ án tăng nhiều dẫn đến số vụ án cần Tòa án Tối cao giải quyết bị tồn đọng quá nhiều. Để giải quyết này, Đạo luật tư pháp năm 1869 lần đầu tiên tăng số lượng tối cao phán Tòa án từ bảy đến chín người. Tiếp đến, Đạo luật tư pháp năm 1891 chuyển sang trách nhiệm cho các tòa phúc thẩm lưu động. Kể từ đó, Tòa án Tối cao chỉ xem xét quyết định của mình thông qua phán quyết Certiorari, đây không phải là một quy trình xét xử.

Trong việc quyết định kiến ​​nghị xem xét phán quyết Certiorari, Tòa án Tối cao cố gắng nghe trường hợp trong đó phán quyết của nó sẽ ảnh hưởng đến việc giải thích và áp dụng pháp luật có liên quan trên khắp Hoa Kỳ. Ngoài ra, Tòa án thích nghe trường hợp trong đó phán quyết của nó sẽ cung cấp hướng dẫn dứt khoát cho các tòa án thấp hơn.

Tuy nhiên không có quy tắc hay pháp luật quy định nội dung hay xu hướng ra phán quyết, Tòa án Tối cao có xu hướng chấp nhận kiến ​​nghị cho certiorari :

  • Mâu thuẫn pháp luật, mâu thuẫn cách giải quyết hay giải thích luật giữa luật pháp các bang với luật liên bang.
  • Những vụ việc chuyên biệt và ản hưởng lớn như vụ Nixon 1972(Watergate) và vụ án quy định về phá thai Roe-Wade, bầu cử tổng thống năm 2020.
  • Tòa cấp dưới không tuân thủ quy định của pháp luật.

Hiện tại Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đang có 3 người do ông Trump đề cử theo trường pháo bảo thủ hơn nữa 2 thẩm phán có tư duy phe bảo hiến. Nói cách khác vụ việc nếu có gian lận bầu cử thì sẽ là vi hiến. Thì TCPV sẽ tuyên hủy kết quả bầu cử của ông Biden.

Tham khảo: greelane.com