Điều 2 Hiến Pháp Hoa Kỳ được kích hoạt-ông Trump Lập Kèo

Ngày 14/12 giờ địa phương. Ở bang chiến địa Georgia như dự đoán sẽ có hai kết quả bầu chọn cử tri đoàn. Khi Đảng Cộng hòa không công nhận ông Biden, đã bầu một nhóm cử tri đoàn riêng gửi lên Quốc Hội. Đồng nghĩa ông Biden không đủ đa số phiếu đại cử tri và có tranh chấp.

Theo Điều 2 Hiến pháp Hoa Kỳ trong trường hợp ứng cử viên không được đa số phiếu đại cử tri, Hạ viện Hoa Kỳ sẽ được đảm nhận bầu chọn Tổng thống và Thượng Viện sẽ bầu phó tổng thống trong trường hợp không có đa số phiếu Đại cử tri. Lúc này mỗi bang sẽ có một phiếu bầu, Đảng Cộng Hòa đang nắm 27/50 bang. Như vậy Điều 2 Hiến Pháp chắc sẽ được kích hoạt sau ngày 14/12

Cùng lúc đó Thẩm phán của Michigan đã công bố kết quả giám định máy kiểm phiếu Dominion, và thật bất ngờ, máy này được lập trình có chủ địch tạo ra các lỗ hỏng bảo mật và sai xót lên đến 65% số phiếu bầu được kiểm đếm . Như vậy có nghĩa là, ngoài chủ đích để tạo ra sự gian lận, lộ rõ tính an ninh của cuộc bầu cử đã bị đe doạ nghiêm trọng và bị nước ngoài thao túng.

Trong ngày Tòa Án Wisconsin cũng đã đưa ra phán quyết, số phiếu bầu vắng mặt tại bang này hầu hết bầu qua thư sau ngày bầu cử hoặc không xác định được danh tính và chữ ký sẽ không hợp pháp (hơn 300.000 phiếu bầu) không được tính vì bị coi là bất hợp pháp. Hơn nữa bang chiến địa đã tự ý dời ngày bầu cử là vi hiến