7 Bang có hai kết quả bầu cử tri đoàn khác nhau. Chưa xác định được ai là Tổng Thống Hoa Kỳ

Hiện tại đã có 7 bang bao gồm Arizona(11), Georgia(16), Michigan(16), Nevada(6), New Mexico(5), Pennsylvania(20), Wisconsin(10) có 2 nhóm cử tri đoàn. Nhóm thứ nhất do hành pháp bang bầu ra thống đốc chỉ định thì bầu cho ông Joe Biden. Nhóm thứ hai cử tri đoàn do Nghị viện tiểu bang chỉ định thì 100% bầu cho tổng thống Trump.

7 bang này có tổng cộng :11+16+16+6+5+20+10= 84 phiếu cử tri đoàn vì ông Trump hiện có 232 phiếu. Như vậy ông Biden vẫn chưa đủ 270 phiếu cử tri đoàn như các truyền thông lớn đã đưa tin.

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ cử tri đoàn do nghị viện (lập pháp bang) bầu ra chứ không phải Hành pháp bầu điều này là Vi hiến. Điều đó có nghĩa các phiếu bầu cho ông Biden ở các bang này chưa hợp pháp và hiện tại bị treo. Phải chờ có phán quyết của Tối Cao Pháp Viện thì các phiếu bầu cử tri đoàn mới được công nhận. Lúc đó mới xác định được ai là tổng thống.

Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ có phiên điều trần về vấn đề gian lận bầu cử ngày 16/12. https://www.hsgac.senate.gov/examining-irregularities-in-the-2020-election?fbclid=IwAR3Gputq4QK7O2lePuX7Of0yD6_pW6LuK7xIm5QKE07EHbg6M7aa7YZUEXU