Ngũ Giác Đài cấm nhóm chuyển giao của Biden tiếp cận thông tin quốc phòng

Việc nhóm chuyển giao của ông Biden không được tiếp cận các thông tin của Bộ Quốc Phòng, Ngũ Giác Đài đã từ chối cho nhóm này tiếp cận có thể là lý do an ninh. Và cả hai bên đồng ý chuyển giao sau các cuộc hợp tiếp theo.

Quyền Bộ Trưởng Chris Miller đã nói rằng chỉ chuyển giao sau ngày 01 tháng 01. Điều đó có nghĩa Bộ quốc phòng muốn chuyện gian lận bầu cử phải được giải quyết thì mới chuyển giao.

Một là ông Biden vẫn chưa là Tổng thống Hoa Kỳ, bởi lẽ lúc này vẫn chưa xác định được ai là tổng thống phải đợi đến ít nhất là ngày 06/01/2021 khi đó Quốc hội sẽ kiểm tra phiếu bầu của cử tri đoàn. Và có thể kích hoạt điều 2 Hiến Pháp Hoa Kỳ nếu có 1 thượng nghị sĩ và 1 dân biểu phản đối kết quả của cử tri đoàn. Lúc này Hạ Viện sẽ bầu Tổng thống, mỗi tiểu bang sẽ có 1 phiếu bầu.

Hai là sư nghi ngờ của Bộ quốc Phòng đối với ông Biden và Đảng Dân chủ trước vụ việc Đảng này có liên hệ với Trung Quốc, có thể nói Trung Quốc đã ăn sâu vào các nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Hoa Kỳ và đánh cắp rất nhiều thông tin. Gần đây là nữ điệp viên có tên là Phương Phương (Fan Fan) đã ăn nằm với nhiều quan chức tình báo của Hạ Viện và nhiều nhân vật khác của Đảng Dân Chủ.