Giáo sư Navarro công bố bản báo cáo gian lận bầu cử

Giáo sư kinh tế và chính sách công Peter Navarro đã công bố một bản báo cáo dài 36 trang, trong bản báo cáo phân tích những điểm bất thường ở 6 bang chiến địa và mô thức bầu cử ở các bang này.

Biểu đồ số phiếu bầu của Biden bất thường sau ngày 03/11 khi các phiếu bầu qua thư được kiểm đếm sau khi dừng kiểm đếm bất thường. Tỷ lệ bầu bất thường ở một số hạt ông Biden đạt được 99,6% trong khi đó Tổng thống Trump có nhiều hạt không đạt được tới 2% số phiếu bầu là điều không thể xảy ra. Nhiều hạt kiểm phiếu lại xuất hiện sai xót rất lớn và ông Trump thắng ngược như hạt Antrim

Ông nhận xét rằng mô thức bầu cử ở đó đã được thiết kế để đổ phiếu cho Harris và Biden. Ông nhận định đây là gian lận và số phiếu Đại cử tri ở 6 bang này đủ để tổng thống Trump chiến thắng. Navarro là một trong những Giáo sư có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực và có bằng Tiến sĩ Kinh tế đại học Havard.

Peter Navarro (sinh 15 tháng 7 năm 1949) là một giáo sư kinh tế và chính sách công tại Trường Kinh doanh Merage Paul, Đại học California, Irvine. Navarro có bằng tiến sĩ Kinh tế của trường Đại học Harvard.[1] Ông đã nhận được nhiều giải thưởng giảng dạy tại các khóa học MBA. Trước khi đi dạy, Navarro phục vụ trong Đoàn Hòa bình ở Đông Nam Á và làm việc tại Washington, DC như là một nhà phân tích năng lượng và chính sách môi trường.

Ngày 21 Tháng 12 2016, Navarro được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn làm giám đốc của Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà trắng, một vị trí mới được tạo ra trong ngành hành pháp của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

Báo cáo vụ việc bằng tiếng Anh: https://bannonswarroom.com

Tham khảo: wikipedia.com