Ông Trump phủ quyết luật, yêu cầu tăng hỗ trợ người dân lên 2000 USD

Ông Trump đã thông báo hôm 23/12 ông phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng và gói hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch bệnh Corona 900 tỷ đô la. Đây là gói cứu trợ lần thứ hai trong năm nay của Hoa Kỳ. Ông muốn gói hỗ trợ này là 2000usd một người dân được nhân chứ không phải như ban đầu là 600usd như yêu cầu của Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thắt chặt gói cứu trợ này.

Với quyền hành pháp hiến định là phủ quyết luật(Veto) ông có thể phủ quyết các dự luật của quốc hội trừ các luật chi tiêu ngân sách hàng năm của chính phủ. Việc ông Trump phủ quyết luật đã chặn rất nhiều chính sách vận động hành lang ngầm mà Đảng Dân chủ lẫn những người Cộng Hoà chống ông Trump vì các ngân sách này đều qua đường Lobby để đạt được đều có lợi ích nhất định với các nghị sĩ lẫn dân biểu.

Vấn đề nhạy cảm là ông Trump muốn xoá bỏ điều 203 luật trách nhiệm truyền thông mà các ông lớn mạng xã hội được lợi. Nên các dự luật chi tiêu quốc phòng lúc này là đòn đánh buộc Quốc Hội Hoa Kỳ xem xét lại.

Hai nghĩ Đảng Cộng Hoà là Ted Cruz và Lindsey Graham cũng đã tuyên bố ủng hộ việc này. Dự luật chi tiêu Quốc phòng lúc này có nhiêù chi phí xây dựng hỗ trợ ra bên ngoài Hoa Kỳ quá nhiều và không cần thiết. Dành số ngân sách này ủng hộ người dân bị tác động bởi dịch cúm Vũ Hán.