Ông Trump kêu goị tuần hành ngày 06/01

Trên trang Facebook ông Trump đã kêu gọi mọi người tuần hành ở thủ đô Washington DC để phản đối kết quả bầu cử đã có gian lận xảy ra. Ngày 06/01 là ngày mở kết quả bầu tổng thống ở quốc hội Hoa Kỳ,ước tính sẽ có hơn ba triệu người biểu tình tập hợp. Phó tổng thống Mike Pence sẽ bác bỏ kết quả giao lại cho Hạ viện bầu tổng thống vì có một Dân biểu cùng một thượng nghị sĩ phủ quyết kết quả và nghị viện mỗi bang sẽ có một phiếu bầu.

Ông Trump ký thông qua dự luật sau khi Thượng viện cam kết tăng giá trị gói cứu trợ cho người dân lên 2000$ và cũng cam kết huỷ điều 230 đạo luật Truyền Thông. Ông không dùng quyền phủ quyết và các dân biểu và nghị sĩ sẽ thay đổi lại các yêu sách chi tiêu cho nước ngoài không hợp lý , việc vận động hành lang đem lại lợi ích cá nhân nên ông Trump không đồng ý.