Pennsylvania gần 200,000 phiếu bầu không hợp lệ

Ngày 29/12, quốc hội tiểu bang Pennsylvania công bố có gần 200,000 phiếu bầu nhiều hơn so với số cử tri đi bầu ở Hoa Kỳ các cử tri phaỉ đăng ký mới có tên trong danh sách cử tri và có quyền đi bầu, dựa trên số liệu của ngành hành pháp và số liệu kiểm đếm phiếu của Ủy ban bầu cử địa phương.

Số phiếu bầu cử không hợp lệ trên đều bầu cho Biden trong khi tỷ lệ phiếu bầu hai ứng cử viên ở tiểu bang này là 2%. Hơn nữa số phiếu đa số đều gửi qua email hay là phiếu bầu vắng mặt. Hạ viện tiểu bang Pennsylvania cũng đã không công nhận kết quả bầu cử bang và bang này cũng đã có hai kết quả cử tri đoàn. Điều hai hiến pháp Hoa Kỳ và tu chánh án thứ 12 sẽ được kích hoạt khi Quốc Hội không công nhận kết quả bầu cử.

Ông Joe Biden có 50%-3,459,923 phiếu so với đương kim tổng thống Trump 48.8%- 3,378,263 phiếu. Như vậy nói cách khác ông Trump đã thắng ở bang Pennsylvania như vậy đã chứng minh được gian lận bầu cử, 20 phiếu đại cử tri bang này sẽ tính vào ông Trump lúc này. Biden 286-Trump 252 (chưa chính thức) , ông Trump cần giải quyết thêm 16 phiếu đại cử trị tại Georgia và Michiagan 16 phiếu, Wisconsin 10 phiếu. Ông Trump sẽ có 292 phiếu đại cử tri.

Ngoài ra theo Facebooker Hai Le dẫn nguồn tại http://www.pafreethinkers.com/post

Nguồn dữ liệu: https://data.pa.gov/