Dân biểu bang Oklahoma không công nhận kết quả bầu cử.

Dân biểu tiểu bang Oklahoma là Jay Steagall và các dân biểu khác đã ký văn bản không công nhận kết quả và thách thức kết quả xác nhận bầu cử ngày 06/01 tại thủ đô Washington D.C. Tính đến lúc này khả năng rất lớn kết quả bầu cử tri đoàn sẽ thất bại, chưa từng có cuộc bầu cử nào như vây trong tiền lệ nước Mỹ. Điều 2 Hiến pháp và Tu chánh án (tu hiến pháp) số 12 sẽ áp dụng bầu Tổng thống.

Tiểu bang Georgia cũng đã quyết định kiểm phiếu lại tại hạt Fulton, một hạt quan trọng nhất của tiểu bang này. Hệ thống máy kiểm phiếu Dominion đã lộ nhiều bằng chứng gian lận. Kết quả sơ bộ( chưa được chứng nhận) ông Biden 49.5%(2,473,633 phiếu) và ông Trump được 49.3%( 2,461,854 ) nếu kiểm phiếu lại tại hat Fulton thì sẽ thay đổi kết quả của toàn bộ bang này. Hơn nữa, lập pháp bang này cũng đã từ chối công nhận kết quả của ông Biden. Ông Biden thua hầu hết tất cả các hạt tại bang này, những vẫn thắng cách bất thường. Sau khi có nhiều bằng chứng người đã chết vẫn có tên danh sách đi bầu, và số bầu phiếu bầu vắng mặt không hợp lệ.

Màu đỏ biểu thị ông Trump thắng.