12 Thượng nghị sĩ và 140 dân biểu chống kết quả cử tri đoàn 06/01

Ngày 03/01 đã có 12 thượng nghị sĩ do ông Ted Cruz chính thức chống lại kết quả bầu cử tri đoàn ngày 06/01 tại Quốc Hôị Hoa Kỳ. Theo Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chỉ cần 1 thượng nghị sĩ và 1 dân biểu ra công văn kháng nghị kết quả. Quốc Hội phải hợp riêng 2 tiếng để ra phán quyết cuối cùng.

Ngày 06/01 sẽ có đến 10 triệu người trên khắp Hoa Kỳ đổ về thủ đô Washingtin D.C để diễu hành phản đối kết quả bầu cử gian lận 7 bang chiến địa và ủng hộ Tổng thống Trump. Sau nhiều sự thật được tiết lộ, gian lận bầu cử đã xảy ra rất nhiều đã có rất nhiều người dân ủng hộ ông Trump cũng như các nghị viên, luật sư, các báo đài tự do.

Ảnh từ facebooke Hai Le

Danh sách Josh Hawley(Missouri), Ted Cruz(Texas), James Lankford(Oklahoma), Ron Johnson(Wisconsin), Steve Daines(Motana), John Kennedy(Louisiana), Marsha Blackburn(Tennessee), Mike Braun(Indiana), Cynthia Lummis(Wyoming), Roger Marshall(Kansas), Bill Hagerty( Tennesse ), Tommy Tuberville(Alabama).

Danh sách các Thượng nghị sĩ phản đối kết quả.

Và danh sách dân biểu tại đây