Kinh tế Singapore suy giảm 5,8% vì đại dịch

Theo báo cáo dữ liệu quốc gia ngày 04/01 kinh tế Singapore suy giảm 5,8%. Hầu hết các lĩnh vực các ngành đều cải thiện vào quý 4. Vì đã gỡ bỏ lệnh hạn chế giãn cách xã hội.

Đây là lần suy giảm kinh tế lớn nhất từ năm 2001 và tính từ khi lập quốc. Singapore đã phải đóng cửa biên giới, ngành hàng không, du lịch xây dựng bị tác động lớn. Chính phủ dự đoán GDP là khoảng 6 đến 6,5%. Ba tháng cuối năm GDP có cải thiện lên 5,6% dù gần cả năm GDP là 3,8%. Ở quý 4, kinh tế có tăng nhẹ là 2,1%.

Bắt đầu rơi vào bùng phát đại dịch vào tháng 4, buộc phải đóng cửa nền kinh tế và xã hội. Và đợt bùng phát dịch lần 2 vào tháng 6, Singapore chi 100$ tỷ đô Sin, để giúp người dân, doanh nghiệp đối phó đại dịch cúm Vũ Hán. Gói cứu trợ nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang u ám phát triển, nhưng thực tế không hiệu quả, phục hồi rất chậm.

Chỉ có ngành sản xuất là tăng 9,5% vào quý tư, cả năm là 7,1%. Tăng trưởng chủ yếu ở nghề điện tử, Y sinh học, và máy tính. nhưng nêú xét theo quý vẫn giảm 2,4%.

Truyền thông, dịch vụ tài chính, bảo hiểm vẫn tốt hơn ngành thương mại, du lịch. Xây dựng giảm còn 33,7% tính tổng cả năm.

Dịch và cải biên từ.

source: chanelnewsasia.com