Tình Hình Bầu cử Hoa Kỳ ngày 06/01/2021

Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh quan trọng về Antifa xem nhóm này đang là khủng bố nội địa của Hoa Kỳ, về các hành vi chống phá, cướp tài sản và tấn công người dân. Văn bản yêu cầu đảm bào quyền và sự an toàn của người dân.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-inadmissibility-persons-affiliated-antifa-based-organized-criminal-activityj2OW87nlgV6

Một người phụ nữ bị bắn chết trong điện Capitol là cô Ashli Babbit, một cựu không quân từng tại ngũ 14 năm trong không lực Mỹ đã có 4 lần tác chiến ở nước ngoài, sự ra đi của c đang gây căm phẫn cho rất nhiều những cựu quân nhân Mỹ khác. Việc cô đang bị đổ tội bắn cảnh sát có tác dụng châm dầu vào lửa căm phẫn, hơn nữa bị gán ghép là chiếm giữ các cơ sở liên bang trái phép. Trong khi hồi năm 2018, nhóm bạo loạn do Đảng dân chủ ủng tấn công Tối cao Pháp Viện và Quốc Hội trong vụ bổ nhiệm thẩm phán tối cao Brett Kavanaugh.

Quan cảnh người biểu tình ủng họ Tổng thống Trump cho thấy họ tin có gian lận bầu cử. Việc Đảng dân chủ mất 2 hai ghế tại Thượng viện là cái giá cho họ thờ ơ không ủng hộ ông Trump. Đảng dân chủ đang nắm đa số ghế ở Hạ viện, và 50 ghế thượng viện.