Joe Biden và mối liên hệ với Trung Quốc

Joe Biden khi còn làm phó tổng thống Mỹ từ năm 2009-2017. Đã có những mối làm ăn mờ ám các thương vụ đầu tư tài chính thông qua các quỹ tài chính và các công ty toàn cầu như Burisma. Con trai ông ta là Hunter Biden đã gian lận thuế lẫn bị cáo buộc tham nhũng hàng triệu đô la.

Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đô la vào các công ty mà Hunter Biden làm đối tác như Bohai RST thông qua các hệ thống tài chính từ Trung Quốc

Ngoài ra còn nhiều nhân vật khác cũng có liên quan.