Joe Biden bị luận tội ngày đầu tiên làm Tổng thống.

Nữ dân biểu(Hạ nghị sĩ) Đảng cộng hoà bà Marjorie. Taylor Green đã trình lên Quốc hội bản luận tội Tổng thống Joe Biden, luận tội khi ông còn giữ cương vị phó tổng thống Hoa kỳ (2009-2017). Bà đã giữ lời hứa khi gửi bản luận tội

Bà đã công khai luận tội ông ở 6 điều khoản, cáo buộc ông tham nhũng khi còn làm phó tổng thống. Lợi dụng con trai là Hunter Biden và đồng loã tham nhũng trong vụ Burisma Và Bohai Investment.

Ngoài ra còn những cáo buộc gian lận bầu cử liên quan đến Dominion.

Sources: https://m.washingtontimes.com