Nghi án : Trưởng khoa Trường Đại học Tài Chính Marketing “Đạo văn”. ??

Theo phản ánh thông tin từ phía sinh viên và bạn đọc, qua tìm hiểu thấy nhiều nghi vấn trong 2 cuốn sách “Giáo trình Tài Chính Quốc Tế” và “Giáo trình Phân tích Doanh Nghiệp” do Trưởng khoa Tài chính chủ biên. Có nhiều điểm bị cho là đã sao chép và chỉnh sửa lại để làm khác biệt đi đôi chút. Đặc biệt là không trích dẫn nguồn tham khảo tài liệu từ các sách khác.

Trong Cuốn “Giáo trình Tài chính Quốc tế” có những điểm trùng lắp và đã sửa chữa gần giống như sau

-Trang 30 từ dòng thứ 20 đến dòng thứ 27,

– Trang 31 từ dòng số 1 đến dòng số 4.
Sao chép và có chỉnh sửa lại từ trang 717, 718 Cuốn “Tài chính quốc tế hiện đại” của PGS. TS Nguyễn Văn Tiến, tái bản lần thứ tư xuất bản năm 2005

Trang 34, 3 chấm đầu dòng đầu tiên, chép và có chỉnh sửa lại cuả Cuốn “Tài chính quốc tế” của PGS. TS Nguyễn Văn Tiến xuất bản năm 2018 trang 149 từ dòng thứ

5 Bài tập chương I,Trang 43, 44, 45, chép và có chỉnh sửa lại số liệu cuả Cuốn “ Bài tập và bài giải Tài chính quốc tế” của PGS. TS Nguyễn Văn Tiến nhà xuất bản thống kê, năm 2010

Trang 51, đoạn thứ 3 dòng thứ 3, chép Cuốn Cuốn “Tài chính quốc tế hiện đại” của PGS. TS Nguyễn Văn Tiến, tái bản lần thứ tư xuất bản năm 2005

Giáo Trình Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp-Chủ Biên ; Hồ Thủy Tiên

Trang 9, đoạn 2,3,4
Sao chép trang 18 Cuốn ‘Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp” của GS.TS Ngô Thế Chi và PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ

Trang 18, đoạn 2,
Sao chép trang 26, 27 Cuốn ‘Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp” của GS.TS Ngô Thế Chi và PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ