Singapore, dự án điện mặt trời trên mặt nước

Chính phủ Singapore với kế hoạch dự án điện mặt trời nổi trên biển lớn nhất thế giới với 122,000 tấm pin được gắn liện với nhau tạo ra một dự án nổi với diện tích bằng khoảng 45 sân bóng đá nhằm mục đích giảm khí thải nhà kính và thân thiện với môi trường. Đây là kế hoạch tham vọng nhằm tạo ra nguồn năng lượng sạch cho quốc đảo sư tử.

Là một trong năm dự án sạch của Singapore, do quốc đảo này nằm trong những thành phố có lượng sả khí thải cao nhất châu Á tính trên tỷ lệ phần trăm mật độ diện tích vì quốc đảo này khá nhỏ. Trung tâm tài chính của châu Á đang thay đổi chuyển dịch mục đích sử dụng năng lượng bắt đầu từ năm 2025 sẽ tăng gấp bốn lần từ năng lượng sạch dù chi phí đầu tư ban đầu rất tốn kém.

Dự án này sẽ tạo ra 60 megawatt số lượng khí thải giảm tương đương 7000 xe ô tô. Ngoài ra Singapore còn đang xây dựng nông trại điện mặt trời tại eo biển Johor.