Nóng: Kết quả kiểm phiếu lại, ông Trump chiến thắng tại bang Arizona.

Ngày 15/07/2021 giờ địa phương, bang Arizona thông báo kết quả kiểm phiếu đã không ngoài dự đoán của nhiều người. Tại phiên điều trần(0 giờ Việt Nam) tại nghị viện bang đã có vi phạm rất lớn làm sai lệch kết quả bầu cử Mỹ năm 2020 như sau:

  • 11,326 người không có tên trong đợt kiểm phiếu lại lần hai ngày 07/11/2020 nhưng lại có tên vào ngày 04/12/2020 lại được đánh dấu đã đi bầu ngày 03/11/2020.
  • 74,243 phiếu bầu qua thư nhưng lại không có báo cáo ghi nhận đã gửi phiếu bầu cử.
  • 10,457 phiếu chuyển sang cho Joe Biden làm kết quả sai lệch bất thường.
  • 3,981 đã đăng ký sau hạn đăng ký bầu cử ngày 15/10/2020
  • 25,000 là số phiếu đã được đếm gấp đôi thực tế bầu cho Biden nhưng lại không có số Serial.
  • 18,000 phiếu bầu bị loại bỏ sau ngày bầu cử
  • 40% máy kiểm phiếu không thể đăng nhập mật khẩu

Như vậy khả năng địa điểm bầu cử Fulton, bang Georgia sẽ phải kiểm phiếu lại, khi số phiếu đã bị đếm khống gấp đôi, theo tỷ lệ 100 phiếu cho Biden và 0 phiếu cho ông Trump. Hiện tại thượng nghị sĩ bang Arizona đã kêu gọi bầu cử lại hoặc phải công bố lại kết quả bầu cử.